Tancament Pati exterior Edifici Plurifamiliar

Gener 2016 – Abril 2016
Sant Adrià de Besós (Barcelona)
Col·laboració amb Terram
Projecte i obra finalitzats

 

Tanca per al pati d’accés d’un edifici plurifamiliar. La tanca és d’acer pintat. Es va variar les escales però sense afectar la rampa existent. Es va buscar la màxima integració de la tanca amb l’espai previ existent, tant en colors com en els acabats escollits.